Arktisk ljos og mørker av Gerdur Kristny

Original tittel:Heimskaut-Norsk tittel: Arktisk ljos og mørker-Forfatter: Gerdur Kristny-Gjendikter: Oskar Vistdal(MNO)- Format: Heftet-Utgitt:2019-Min utgave: 2021-Kilde: Leseeksemplar tilsendt fra Nordsjøforlaget.

MØRK & ISKALD POESI

Ved en ren tilfeldighet ble jeg klar over at islandske Gerdur Kristny hadde kommet ut med en ny diktbok på norsk og siden jeg er fan av forfatteren måtte boken selvsagt leses. Med en stor porsjon forventning satte jeg i gang og jeg kan røpe såpass at jeg ble ikke skuffet denne gangen heller selv om det ble litt vel mørkt og værhardt underveis. Noe annet hadde jeg ikke forventet for forfatteren har det ikke med å skrive så veldig følelsesladde dikt.


Gerdur Kristny er en allsidig forfatter for hun skriver både for barn,ungdom og voksne samt at hun skriver både romaner og dikt. Tidligere i år fikk hun The Islandic Women`s Literature prize i kategorien barn og ungdom og det forteller meg at hun er en forfatter som favner bredt og er like god enten hun skriver for voksne eller barn. Favner bredt gjør hun også i den nye diktsamlingen for her opererer hun i et ganske så vidt tidsperspektiv når hun blant annet tar oss med tilbake til ulike hendelser i islandsk historie samtidig som noen av diktene like godt kan være referanser til nåtiden.
Mange av diktene hennes, både i denne og andre samlinger har noe krim-ish over seg og ofte er de basert på faktiske hendelser og det er nettopp dette jeg kanskje liker aller best med Kristnys forfatterskap. Hun er en unik røst og har en særegen litterær stemme.

Trollkjerringa

Ho flakkar
fresande
omkring i strøket
nattetid

Når det dagast
synest
to trakk

i snøen

det eine etter
jarnskodde hòvar
det andre etter den rivna sekken

kvart hus
merkjer ho
med kjerter
støypte av
barnetårer

Det hviler noe rått og iskaldt over mange av diktene i denne samlingen og det er ikke fritt for at man får frysninger underveis. Sånn sett passer tittelen utrolig godt til det vi får servert for mye av handlingen foregår nettopp i artiske strøk. Men selv om det er mye kulde å spore her så er flere av diktene fulle av håp, som i diktet når vinteren må vike plassen for våren som presser seg frem. Blomar trykte/ned i skinande skare/vekkjer von/om at vinteren vik /…..(….)…snøvæta dryp ned på golvet/ Eg vaknar til vår/ stig ut på / grønkande blomstereng

Mange av diktene står støtt alene mens andre dikt igjen stikker dypere og refererer til for eksempel norrøn mytologi som i diktet Tokk som jeg har delt med dere under her. Det sies at Tokk er Loke forkledd som en trollkjerring og som ikke vil gråte over Balders død.

Tokk

Dette hadde
vi ikkje venta

at vi vart
nekta
hjelp

Blide venen
svunnen bortanfor
døkke og djupe dalar

sluheita di
slo oss flate

Du svann
like svint som
du kom

vi sat att
i sorgskodde

No sprett
namnet ditt
frå lippene våre
kvar gong

vi minnest alt
slik vi bør

Det neste diktet jeg vil ta med gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg har ikke klart å finne ut om dette er basert på en bestemt hendelse men det er heller ikke så veldig viktig.

Birgisdòttir

På huset der
du vart drepen

er ei minneplate

Der det står
at huset har

fått pris
for prydnad

Eg er huga
til å møte deg
om så berre
for å fortelja deg
nettopp dette

så kunne du sitja
attmed meg ei stund

ljos levande

I et av diktene fikk jeg litt «Gullhår-vibber» så det skulle ikke forundre meg om Kristny blander inn eventyr i diktene sine også uten at jeg vet dette med sikkerhet.
Jeg nevnte lenger oppe at flere av diktene også kunne være referanser til hendelser i nåtiden og særlig syntes jeg dette kommer frem i diktet Voluspå som like godt kan handle om flyktningestrømmen til vesten. Dei kjem til syne/ i aust / ein framand flokk / reid etter Helveg / på ukjent stig / frå brende bygder / til eit land prydd med hagar / …..(…)…. No bankar dei / på porten / bed om at han / må opnast / Eldgamal otte / fer fresande forbi / Hendene våre / grip etter øksar og sverd


Helt avslutningsvis vil jeg fortelle om det siste diktet i samlingen, et langdikt som har navnet Hjörturs død som blir fortalt gjennom broren Gunnars øyne. Gunnar er en faktisk historisk person, han var høvding på Island på 900-tallet og medvirket i første del av Njåls saga og går under navnet Gunnar fra Lidarende. Diktet tar for seg den natten Hjört blir drept og veldig sårt er strofen hvor moren står i døren og teller hvor mange av sønnene hennes som kom hjem igjen.
Jeg deler noen strofer fra begynnelsen av diktet. Eit skjold / er mitt vern / blytungt / breier eg det / over meg /…..(….)…. Om eg sovnar / går ulvane laus / på meg / kastar seg på sum / i brenningar / slit huda / av brystet / til bror min

For en fin diktbok dette var. Ekstra pluss i margen for referansene til norrøn mytologi og andre historiske hendelser fra Island, dette er Kristny virkelig god på selv om jeg ikke skal påstå at jeg tok alle referansene underveis, det tror jeg heller ikke er helt nøvendig for å få fullt utbytte av samlingen for de aller fleste diktene står fjellstøtt alene. Kristny er utrolig god på å male frem bilder hos leseren med sitt grafiske og kortfattede og til dels skarpe språk, og selv om diktene ikke er spesielt følelsesladde så er det heller ikke uten omsorg for de personene som er involvert i diktene. Enkelte ganger kommer man likevel inn på dem og de kan si oss noe om hvordan de har det. Vi får ta del i deres lidelser og sorg, og ikke minst blir vi noen ganger vitne til at det også finnes et håp.
I all sin kulde var dette en nydelig samling og jeg har selvfølgelig ikke vært inne på alt samlingen har å by på så du har kun fått noen smakebiter på hva som er i vente. Med sitt skarpe og gode språk skriver Kristny ganske så tilgjengelige dikt som er oversatt til et nydelig nynorsk språk. Jeg ser frem til neste prosjekt ført i pennen av Gerdur Kristny og i mellomtiden anbefaler jeg deg å bli kjent med dette forfatterskapet.

ANBEFALES PÅ DET STERKESTE!


Gerdur Kristny er født i 1970 og er en islandsk forfatter og er en sjelden røst i samtidspoesien. Hun debuterte som forfatter i 1994 med boken Ísfrétt  har siden den gang skrevet over 30 bøker, deriblant novellesamlinger og romaner for både voksne og barn. I 2010 vant hun Islandsk litterære pris for nettopp langdiktet Blóðhófnir som hun også ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for i 2012. Hun har fått flere priser for sitt arbeide og senest nå i 2021 fikk hun The Islandic Women`s Literature Prize for en av barnebøkene sine. Hun er oversatt til en rekke språk.

HILSEN BEATHE