Sauesanketanker av Torgeir Rebolledo Pedersen

JORDNÆRT OG TANKEVEKKENDE OM LIVET!

For tre år siden hadde jeg mitt aller første møte med forfatteren gjennom diktsamlingen Åstedsblomster. En diktsamling som gjorde veldig inntrykk på meg. I Sauesanketanker blir vi med når en mann blar tilbake på livet og hvordan ting en gang var.

sauesanketanker.jpegNaturskildringene er mange i denne diktsamlingen som er delt inn i tre deler fordelt på snaue nitti sider. Ikke vet jeg hva en sauesanker tenker på men skal vi tro på Pedersen så må det være noe alà det som han beskriver i sin nyeste diktsamling.

En mann tenker tilbake på livet sitt og gjør seg tanker om dette. Det er ikke bare sauer som blir gjett, vi mennesker er vel også ute og gjeter på vår måte, som hun han forteller om i diktet Jegerhjerte og som sendte ham slike typiske treromogkjøkkenblikk(jeg digget det ordet) et blikk som rommer håp om en tosom kjærlighet.

Det handler mye om mellommenneskelige relasjoner i disse diktene men det er også triste ting som skjer. Her får man høre litt om hva krig og uroligheter kan gjøre med oss mennesker. Om noen unge menn som er heldig og kommer tilbake til sine kjære mens andre blir liggende igjen i skyttergravene. Slik vi får høre om i diktet Stand in for et sted.

Kanskje aller sterkest inntrykk gjorde diktene som beskrev tapet av en elsket sønn i diktene Uransakelige er Guds veier og Stand in for en sønn og jeg har lyst til å dele et sitat fra sistnevnte dikt.

Håper sommeren tar slutt
spenner trekkfuglene for og drar
melankoli
som stand in for mani
et slags nærvær
som stand in for et fravær
for en død sønn

Speiler himler
i hver pytt
en himmel her som stand in
for en sønn

 

S.45

Det er tøft å lese teksten hvor han får budskapet om at sønnen er død og han blir vekket midt på natten og disse sekundene hvor han har et ørlite håp om at presten har gått på feil dør for det kan jo ikke være hans sønn som har gått bort? Det er hjerteskjærende lesing.

I siste del av samlingen tar han blant annet for seg hva som kan skje med jorden om vi ikke tar bedre vare på den. I noen dikt ser han negativt på fremtiden mens i andre er han full av håp og tro på en (bedre) fremtid og han avslutter diktsamlingen med disse ordene

Jeg tror på ungdommen
mest på ungdommen som
strekker seg
mot bedre vitende
jeg tror på stenglene
jeg tror på rosens tendens til torner
jeg tror på tistlenes tendens til tistler
jeg tror på ungdommen
på den hekter jeg meg
som en borre

S.84

Det var mange av diktene som gjorde inntrykk på meg også denne gangen, selv om ikke absolutt alle «ga» meg noe. Det er mye å kjenne seg igjen i her for han tar for det meste for seg mellommenneskelige relasjoner på godt og vondt. Jeg likte at han kommer med det jeg tolker som «et stikk» til miljøpolitikken. Han deler mye natur og dyreliv med oss i denne samlingen men det aller meste kan naturlig nok overføres til oss mennesker også.

Livet består av både godt og vondt, og begge deler er med på å gjøre oss til den vi er. Og kanskje nettopp derfor er det viktig å ta vare på det man har av minner om det livet man har levd. Tross alt.

Etter to forsøk hvor det har vært stang inn på begge så kunne jeg definitivt tenke meg å ta for meg mer av dette forfatterskapet en gang.

ANBEFALES!

 


Forlag:Oktober
Tittel:Sauesanketanker
Forfatter:Torgeir Rebolledo Pedersen
Format:Innbundet
Sideantall:84
Utgitt:2018
Kilde:Leseeks

Forfatter

Torgeir Renolledo Pedersen August 2008
Foto: Inger Marie Grini

Torgeir Rebolledo Pedersen er født i 1949 og er utdannet arkitekt. Han debuterte som forfatter i 1983 med diktsamlingen Tidr. Han har siden skrevet en hel rekke diktsamlinger og drama, og han har mottatt ulike priser for arbeidet sitt. I 2005 ble han Norgesmester i slampoesi.

 

HILSEN BEATHE