1001-bøker 2023

Leseliste:

* Kategori 1: Bok utgitt mellom 1961 og listas ende. Mi liste inneheld utgivelsesår.

* Kategori 2: Forfattar frå Afrika.

* Kategori 3: Kvinneleg forfattar.

* Kategori 4: Forfattar frå Amerika (Nord-, Mellom- og Sør-Amerika).

* Kategori 5: Wild card! Les akkurat hvilken bok du vil – uavhengig av kjønn, årstall og kontinent.

* Kategori 6: Forfattar frå Europa.

* Kategori 7: Bok på minst 500 sider eller meir. Må ha med minst ein murstein.

* Kategori 8: Forfattar frå Asia.

* Kategori 9: Mannleg forfattar.

* Kategori 10: Victober. Det er eit lesemaraton som går føre seg i oktober der du skal lese viktorianske bøker/verk gitt ut i Storbritannia eller Irland i årene 1837-1901 (altså i dronning Victorias regjeringstid). Lesemaratonet sin definisjon sier at du kan kun lese bøker/verk gitt ut av britiske eller irske forfattere, eller forfattere bosatt i Storbritannia og Irland, i årene 1837-1901.

* Kategori 11: Forfattar som har mottatt Nobelprisen i litteratur. Eg har sjølvsagt ei liste tilgjengelig (intern lenke), men hvilke forfattere som er representert på 1001-lista må du finne ut sjølv.

* Kategori 12: Bok utgitt mellom 1901 og 1960.